<th id="vop3r"></th>
<button id="vop3r"></button>
 • <span id="vop3r"></span>
   <dd id="vop3r"><track id="vop3r"></track></dd>
   
  1. <rp id="vop3r"></rp>

   <dd id="vop3r"><pre id="vop3r"></pre></dd>
   <button id="vop3r"><acronym id="vop3r"></acronym></button>

   第六十五屆威尼斯國際影展 義大利威尼斯麗都島
   The 65th Venice International Film Festival, Lido, Venice, Italy

   • 總 監 Director
   • 呂理煌 Li H. LU

   • 第四代 4th Generation
   • 鄭乘騏 Cheng-Chi CHENG
   • 第六代 6th Generation
   • 陳冠宏 Kuan-Hung CHEN
   • 第八代 8th Generation
   • 陳建志 Cheng-Chi CHENG
   • 許義翔 Yi-Hsiang HSU
   • 第九代 9th Generation
   • 陳育榮 Yu-Jung CHEN
   • 梁賴昌 Lai-Chang LIANG
   • 曾敬淳 Chin-Chwen TSENG
   • 第十代 10th Generation
   • 王國信 Kun-Jui WU
   • 曾健銘 Chien-Ming TSENG
   • 吳崑瑞 Guo-Hsin WANG
   • 林鍵樺 Chien-Hua LIN

   • 總 監 Director
   • 呂理煌 Li H. LU

   • 第四代 4th Generation
   • 鄭乘騏 Cheng-Chi CHENG
   • 第六代 6th Generation
   • 陳冠宏 Kuan-Hung CHEN
   • 第八代 8th Generation
   • 陳建志 Cheng-Chi CHENG
   • 許義翔 Yi-Hsiang HSU
   • 第九代 9th Generation
   • 陳育榮 Yu-Jung CHEN
   • 梁賴昌 Lai-Chang LIANG
   • 曾敬淳 Chin-Chwen TSENG
   • 第十代 10th Generation
   • 王國信 Kun-Jui WU
   • 曾健銘 Chien-Ming TSENG
   • 吳崑瑞 Guo-Hsin WANG
   • 林鍵樺 Chien-Hua LIN
   手机真人赌博麻将