<th id="vop3r"></th>
<button id="vop3r"></button>
 • <span id="vop3r"></span>
   <dd id="vop3r"><track id="vop3r"></track></dd>
   
  1. <rp id="vop3r"></rp>

   <dd id="vop3r"><pre id="vop3r"></pre></dd>
   <button id="vop3r"><acronym id="vop3r"></acronym></button>

   繁殖計畫 B — 非間帶.開放實境,臺灣臺南海安路
   Interbreeding Project B – "Non-Side Zoom" Open Reality, Hai-an Rd., Tainan, Taiwan

   • 總 監 Director
   • 呂理煌 Li H. LU

   • 第四代 4th Generation
   • 鄭乘騏 Cheng-Chi CHENG
   • 第五代 5th Generation
   • 陳宣誠 Hsuan-Cheng CHEN
   • 第六代 6th Generation
   • 黃宏毓 Hung-Yu HUANG
   • 周孫江 Sun-Chiang CHOU
   • 黃廣華 Goang-Hwa HUANG
   • 楊淨伍 Ching-Wu YANG
   • 陳冠宏 Kuan-Hung CHEN
   • 第七代 7th Generation
   • 吳季璁 Chi-Tsung WU
   • 王俊淵 Chun-Yuan WANG
   • 劉宗鑫 Tzung-Shin LIN
   • 戴翰泓 Han-Hong TAI
   • 吳忠錡 Chung-Chi WU
   • 第八代 8th Generation
   • 陳建志 Cheng-Chih CHENG
   • 許義翔 Yi-Hsiang HSU
   • 羅佩綺 Pei-Chi LO

   • Download
   • 繁殖計畫B展覽DM
   • 繁殖計畫B布局之區帶

   • 媒體報導 Press

   01, 04 「蟠躍座標」位於海安路與民族路路口,橫躍於海安路上
   02, 03 提供觀者身體性介入場域之遊憩,體驗及空間之詮釋權。
   05 高塔,提供觀者體驗及眺望之座標點。
   06 「蓮花賞」場域內「光之序曲」- 野百合作品。 創作者:吳季璁
   07 中區段臨民權路口「事件序曲」作品
   08 南區段「事件序曲」及「光之序曲」作品
   09 中區段作品「光之序曲」- 對眼海牛。 創作者:黃廣華
   10 南區段「光之序曲」-瓢游貝殼於車道中間處。 創作者:王俊淵
   11 南區段作品「光之序曲」- 瓢游???。 創作者:陳冠宏
   12 中區段作品「光之序曲」- 爆頭海螺。 創作者:周孫江
   13 中區段作品「光之序曲」系列 - 對眼海牛。 創作者:黃廣華

   • 總 監 Director
   • 呂理煌 Li H. LU

   • 第四代 4th Generation
   • 鄭乘騏 Cheng-Chi CHENG
   • 第五代 5th Generation
   • 陳宣誠 Hsuan-Cheng CHEN
   • 第六代 6th Generation
   • 黃宏毓 Hung-Yu HUANG
   • 周孫江 Sun-Chiang CHOU
   • 黃廣華 Goang-Hwa HUANG
   • 楊淨伍 Ching-Wu YANG
   • 陳冠宏 Kuan-Hung CHEN
   • 第七代 7th Generation
   • 吳季璁 Chi-Tsung WU
   • 王俊淵 Chun-Yuan WANG
   • 劉宗鑫 Tzung-Shin LIN
   • 戴翰泓 Han-Hong TAI
   • 吳忠錡 Chung-Chi WU
   • 第八代 8th Generation
   • 陳建志 Cheng-Chih CHENG
   • 許義翔 Yi-Hsiang HSU
   • 羅佩綺 Pei-Chi LO

   • Download
   • 繁殖計畫B展覽DM
   • 繁殖計畫B布局之區帶

   • 媒體報導 Press
   手机真人赌博麻将